Search the Membership

Search Form

Search for:


Search the Case Studies

Search Form

Search for:


Search the Articles

Search Form

Search for:


Search MirandaNet

Search Form

Search in:


Amnesty International: Protect the Human

Amnesty International

MirandaNet Fellowship is not associated with any political grouping, but we support many of the aims of organisations such as Amnesty International and urge members to look at the AUUK site and see if they agree with these aims as well.

MirandaNet Fellowship Profiles (MirandaNet Archive - as of March 2015)

NB: use this link to go to the current membership list

Membership List | Publications | Research | Specialist Area List | Braided Learning Ejournal


Anna Tomczyk-Churska

Website: http://www.gimakad.torun.pl/

Blog: http://bzsumkgila.blogspot.com/

Personal Statement | Publications


Personal Statement

I'm educated in philology, librarianship, information, media & distance education. I've worked as researcher, organizer and library manager, gifted children educator.  I love old medicine books and culture history. Mix of that all makes me to use ICT  as very useful instrument and environment to work with. I prepare e-courses for my students and co-teachers using Moodle platform activities to give them virtual library. We work together in the school media laboratory, cooperate in realisation a "Renzulli's enriched model education in a "school library for gifted" project. I've taken part with my pupils in eMapps UE project. We've had a lot of fun with an educational  historic game we've prepared, using mobile ICT devices.

Publications

e-kursy

od 2008- e-kurs „Collegium Latinum podstawy języka łacińskiego”, platforma elektronicznego wspomagania edukacji Moodle, IIiM, UMK (https://moodle.umk.pl/GiLA/course/view.php?id=28)

2008 – e-kurs „Klub Bibliotekobywalców czyli wirtualna biblioteka” platforma elektronicznego wspomagania edukacji Moodle, IIiM, UMK (https://moodle.umk.pl/GiLA/)

2010- e-kurs „PKS (Poczuj Kreatywność Szkoły) platforma elektronicznego wspomagania edukacji Moodle, IIiM, UMK (https://moodle.umk.pl/GiLA/)

 

Publikacje nie elektroniczne i wystąpienia na konferencjach:

 1.  „Biblioteka szkolna a model wzbogaconego kształcenia”. W:  Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa  “Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych” Toruń, 16-17 maja 2003.
 2.  „Metody pracy w Szkolnym  Centrum Informacji. Z doświadczeń Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”. W: Ziemia Suska nr 02 – 03 / 2004, wkładka “Centrum Informacyjne dla potrzeb środowiska lokalnego, s. 10.
 3.  „Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”. Referat przygotowany na konferencję Centrum Informacyjne – przyszłością polskiej szkoły”. Warszawa , 15 maja 2004 W: . Biblioteka w Szkole 2004 nr 4 s. 6 –8
 4. Biblioteka jako szczególne miejsce szkoły”. W: III Ogólnopolska Konferencja Metodyczno – Naukowa “Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych” nt. “Kształcenie ucznia zdolnego – konieczność czy wybór?” Toruń 15 – 16 X 2004 (prezentacja i streszczenie w materiałach konferencyjnych s.42)
 5. Biblioteka szkolna a model wzbogaconego kształcenia” W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych pod red. Wiesławy Limont. Kraków, Impuls, 2004, s.315-320
 6. Umowa na skrawku papieru”. w: Szkoła specjalna, Warszawa 4/2005 s.311
 7. Interaktywne wystawy propozycją dla stymulacji intelektualnej uczniów w biblio-tece szkolnej W: Szkoła specjalna 5/2006 s. 389
 8. "Między współpracą a oceną". Panel , VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa. Teoretyczne i Praktyczne aspekty Edukacji uczniów Zdolnych. Twórczość- Talent- Zdolności. 20-21.X. 2006, Toruń
 9. "Magiczna biblioteka czyli rzecz o zmianie". [prezentacja] V Konferencja Naukowo-metodyczna z Udziałem Gości Zagranicznych z cyklu „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnch”. 17-18. X. 2008, Toruń.
 10. "Z Archiwum X", [prezentacja], V Forum Kujawsko-Pomorskich Bibliotek Publicznych, WBPiKK, 29.X.2008, Toruń.
 11. "Polonika medyczne w pismach czasowych XVII wieku jako przykład komunikacji naukowej i radosnej twórczości" w: Dopowiedzenia. Nauczyciele i wychowawcy absolwentom w roku jubileuszowym 2008. Biblioteka ZSUMK GiLA w Toruniu nr 11/2008. Toruń 2008 s.187-196
 12. "Historia…historyjka…historyjki" w: Schola Academica. Dziesięciolecie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu 1998- 2008. Toruń, 2008 s.30.
 13. "Biografia to tort". w: Schola Academica. Dziesięciolecie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu 1998- 2008. Toruń, 2008 Grono pedagogiczne 55-56s
 14. "Listek figowy czyli jak cię widzą tak cię piszą", Biblioteka. Szkolne Centrum Medialne., nr 4 (10)/2009
 15. "Puzzle, układanki, luźne kartki, chwile… Projekty edukacyjne w BGiLA". Prezentacja multimedialna dla: Centrum Kształcenia Ustawicznego- Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego podczas konsultacji zespołowej dla nauczycieli bibliotekarzy  na temat „ Realizacja projektów w bibliotece szkolnej- współpraca z nauczycielami. Praca z uczniem zdolnym” 18.03.2009
 16. "E-puzzle", Biblioteka w szkole. Centrum Medialne. 2009
 17. "Wszystko w jednym". Biblioteka w szkole. Centrum Medialne, 2009
 18. "BGiLA czyli bezdroża, głębie i labirynty automatyzacji", Forum  edukacyjne LIBRA, Piła, 2009
 19. "BGiLA czyli bezdroża, głębie i labirynty automatyzacji". Konferencja „Szkolne Centra Multimedialne, e-learning w bibliotece”, 28 .10.2009, Wrocław
 20. "Klub Bibliotekobywalców 2009" w: E-learning  Materiały konferencyjne, Elbląg 2009
 21. "Moodlerzy w Moodlandii czyli kreatywni w bibliotece szkolnej" w. Biblioteka-wizytówka szkoły, RAABE, marzec 2011
 22. „Witajcie w obozie herosów” RAABE, 2013

Publikacje elektroniczne

 1. Inaczej?: ebib.oss.wroc.pl/2001/27/churska.html http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/churska.html EBIB 9/2001 (27), Biblioteki pedagogiczne i szkolne.
 2. KATALOGI BIBLIOTEKI ZAKŁADOWEJ INSTYTUTU FIZYKI UMK http://www.bu.uni.torun.pl/dedi/kurs45.html ,KATALOG ALFABETYCZNY CZASOPISM BG UMK http://www.bu.uni.torun.pl/dedi/kurs42.html , KATALOG CENTRALNY BIBLIOTEK ZAKŁADOWYCH UMK  http://www.bu.uni.torun.pl/dedi/kurs43.html,KATALOG SYSTEMATYCZNY BG UMK http://www.bu.uni.torun.pl/dedi/kurs44.html,TRADYCYJNE ŹRÓDŁA INFORMACJI  http://www.bu.uni.torun.pl/dedi/kurs4.html    W: “Słońce dla każdego”. Wyszukiwanie informacji – Fizyka. Kurs dla studentów : http://www.bu.uni.torun.pl/dedi/projekt.html 
 1.  Scenariusze - szkoła średnia  http://www.bu.uni.torun.pl/BE/scen3.html
 2.  Scenariusze – gimnazjum    http://www.bu.uni.torun.pl/BE/scen2.html
 3.  Pomoce dla nauczycieli http://www.bu.uni.torun.pl/BE/rozklad.html
 4.  Propozycja realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej. http://interklasa.pl/portal/dokumenty/iwsz18/BE/ania_www/propozycja.html W: XVIII Konferencja Informatyka w szkole . Skomputeryzowane biblioteki,  Toruń 2002 , Centrum Informacyjne Szkoły - warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów.
 5.  Czytelnik w przyjaznej atmosferze już od szkolnej ławki ( http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/tomczyk.php) W: Czytelnik czy klient? Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy, Biblioteka Główna UMK, Toruń 4-6.12.2003 http://www.bu.uni.torun.pl/konferencja/abstrakty.html ; EBIB, materiały konferencyjne nr 7 http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/index.php
 6. Szkolne Centrum Informacji (prezentacja multimedialna) W:  Centrum Informacji dla potrzeb środowiska lokalnego, zorganizowaną przez Pracownię Informacji i Dokumentacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Sucha Beskidzka 2 marca 2004 roku     (http://interklasa.pl/portal/dokumenty/biblioteki/20040302.php) 
 7. Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. Referat przygotowany na konferencję Centrum Informacyjne – przyszłością polskiej szkoły”. Warszawa , 15 maja 2004W: . Biblioteka w Szkole 2004 nr 4  (www.vulcan.edu.pl/biblioteka/archiwum/2004/04/ )
 8. Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu [Tekst] [Prezentacja do pobrania]  W: Konferencja “Centrum Informacyjne – przyszłością polskiej szkoły”. Warszawa , 15 maja 2004 http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/konf.html)
 9. O szczęśliwej bibliotece i początkach bibliofilstwa . EBIB 7, 2004, / http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/churska.php (Eb-58)
 10. Moodlerzy w Moodlandii czyli kreatywni w bibliotece szkolnej w. Biblioteka-wizytówka szkoły, RAABE, marzec 2011 (prezentacja na CD)
 11. WebQuest" Szuflada. SZUFLADA..." [dostęp on-line http://anna-szuflada.blogspot.com/p/zadanie-8.html]

MirandaNet Members can go to the Log on/off area to edit their own profiles.


[Back to the top]

[Back]